NJ TEMPLE
VISMA - Vrajbhoomi International School - Mogar, Anand
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj Vadtaldham
 
Untitled Document

****************

Apr 2, 2020 - Thu
Ram Janmostav 12 PM
Ghanshyam Janmostav 10:10 PM

****************

Apr 4, 2020 - Sat
Ghanshyam Janmostav
Akhand Dhoon
Kamda Ekadashi

****************

Apr 11, 2020 - Sat
Hanuman Jayanti Poojan
Annakoot Utsav

**************** >

May 9, 2020 - Sat
Bhakti Parv
Mother's Day

****************

 
 
 
 
Prasadi Ni Vastu
 

Foot Print of Shrijee Maharaj
(Akshar Bhuvan - Vadtal)

Chakhadi
(Akshar Bhuvan - Vadtal)

Gotako
(Akshar Bhuvan - Vadtal)
     

Mukut
(Akshar Bhuvan - Vadtal)


Lord Swaminarayan
(Akshar Bhuvan - Vadtal)


Harimandap
     
  Harimandap  
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj
New Jersey
i

H.H. 1008 Acharya Shri
Rakeshprasadji Maharajshri