NJ TEMPLE
VISMA - Vrajbhoomi International School - Mogar, Anand
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj Vadtaldham
 
Untitled Document

****************

May 11, 2019 - Sat
Bhakti Parv

****************

June 15, 2019 - Sat
ShriHari Swadham Gaman Leela

****************

June 22, 2019 - Sat
Summer Picnic

****************

June 29, 2019 - Sat
Yogini Ekadashi
Akhand Dhoon

****************

 
 
 
 
Prasadi Ni Vastu
 

Foot Print of Shrijee Maharaj
(Akshar Bhuvan - Vadtal)

Chakhadi
(Akshar Bhuvan - Vadtal)

Gotako
(Akshar Bhuvan - Vadtal)
     

Mukut
(Akshar Bhuvan - Vadtal)


Lord Swaminarayan
(Akshar Bhuvan - Vadtal)


Harimandap
     
  Harimandap  
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj
New Jersey
i

H.H. 1008 Acharya Shri
Rakeshprasadji Maharajshri