NJ TEMPLE
VISMA - Vrajbhoomi International School - Mogar, Anand
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj Vadtaldham
 
Untitled Document

****************

May 11, 2019 - Sat
Bhakti Parv

****************

June 15, 2019 - Sat
ShriHari Swadham Gaman Leela

****************

June 22, 2019 - Sat
Summer Picnic

****************

June 29, 2019 - Sat
Yogini Ekadashi
Akhand Dhoon

****************

 
 
 
 
Our Nand Saints
   
Gopalanand Swami
Gopalanand Swami
Yogi Raj
Gopalanand Swami
Nityanand Swami
   
Gopalanand Swami
Sukhanand Swami
Gopalanand Swami
Brahmanand Swami
   
Manjukeshanand Swami
 
Muktanand Swami
Mother of Sampraday
   
Gopalanand Swami
Nishkulanand Swami
Vairagyani Murti

Gopalanand Swami
Premanand Swami
Prem Sakhi
   
Gopalanand Swami
Gunatitanand Swami

Gopalanand Swami
Devanand Swami
   
Satanand Swami
Satsangijivan

Bhumanand Swami
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj
New Jersey
i

H.H. 1008 Acharya Shri
Rakeshprasadji Maharajshri
 
 
"Shree SwaminarayanTemple, New Jersey - USA"  Shree Laxminarayan Dev Gadi, Vadtaldham. 1667 Amwell Rd, Somerset, NJ 08873, USA,
Ph : +1 732-873-8000, Email :
© Copyright 2011. Shree Swaminarayan Temple - New Jersey - USA.All Rights Reserved