NJ TEMPLE
VISMA - Vrajbhoomi International School - Mogar, Anand
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj Vadtaldham
 
Untitled Document

****************

Apr 2, 2020 - Thu
Ram Janmostav 12 PM
Ghanshyam Janmostav 10:10 PM

****************

Apr 4, 2020 - Sat
Ghanshyam Janmostav
Akhand Dhoon
Kamda Ekadashi

****************

Apr 11, 2020 - Sat
Hanuman Jayanti Poojan
Annakoot Utsav

**************** >

May 9, 2020 - Sat
Bhakti Parv
Mother's Day

****************

 
 
 
 
Dharma Granth
 
 

 

Shri HariLilamrut. (Part 1 to 4) Vachnamrut.
   
Shri Adbhutanand swami ni vaato Shri Akshranand swamin ni vaato.
   
Shri Bhumanand swami ni vaato. Shrimad Bhagvadgita Bhashyam.
   
Bhaktchintamani. Muktanand kavya. (Part 1 to 2)
   
Vaidik shidhant and Guru parampara. Shikshapatri.
   
Shree Vadtal Dham (Darshan) English. Shree Vadtal Dham (Darshan) Hindi
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj
New Jersey
i

H.H. 1008 Acharya Shri
Rakeshprasadji Maharajshri