NJ TEMPLE
VISMA - Vrajbhoomi International School - Mogar, Anand
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj Vadtaldham
 
Untitled Document

****************

Jan 20, 2020 - Sun
Shattila Ekadashi

****************

Feb 1, 2020 - Sat
Vasant Pachmi
Shikshapatri Jayanti

****************

Feb 22, 2020 - Sat
Maha Shivratri

****************

Mar 14, 2020 - Sat
Rangotsav Holi-Dhooreti

****************

Mar 21, 2020 - Sat
Kids Fun Day

****************

 
 
 
 
Chaturmas Niyam
 
 
 
Harikrishna Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj
New Jersey
i

H.H. 1008 Acharya Shri
Rakeshprasadji Maharajshri